Dr. Stian Suppersberger Hamre

Stian Suppersberger Hamre er utdannet arkeolog/biologisk antropolog med doktorgrad fra Universitetet i Bergen (2011). 

Han har lang erfaring med forskning og kunnskapsformidlingformidling, i tillegg til arkeologisk utgravningsarbeid. Rapportskriving har vært en viktig del av Hamres arbeid som har utarbeidet rapporter etter arkeologisk arbeid, arkeoosteologiske undersøkeler og rettsantropologisk identifiseringsarbeid av soldater fra andre verdenskrig og for Gades institutt og Vestland politidistriks. Han er presis og effektiv og sørger for å produsere kulturminnerapporter som er tydelige i forhold til klientens problemstillinger.

Hamre har også publisert en rekke arbeider, både nasjonalt og internasjonalt.