ARKITEKTUR OG KULTURUTVIKLING

 Denne plattformen representerer et samarbeid mellom flere aktører med omfattende kompetanse og erfaring knyttet til utvikling av arkitektur og kultur i store og små prosjekter.

BORGUND STAVKIRKE BESØKSSENTER

Vår allsidige kompetanse handler i stor grad om prosjekter utviklet for folk flest, der de bor og lever, med særlig fokus på menneskenære aspekter som lokal identitet, formidling, læring, kommunikasjon, kvalitet og gode opplevelser.


I våre samarbeid bistår vi med prosesstyring, brukermedvirkning, folk med utfyllende kompetanse, og prosjektutvikling fra visjon til ferdigstillelse.


Gode samarbeidsprosesser skaper merverdi i alle prosjekter. 

Arkitektur og kulturutvikling bistår med prosess og prosjektutvikling på alle nivåer. Kontorenes arbeid dekker et bredt kompetansefelt innenfor prosjektering og formgivning og omfatter arbeid med:

• PROSESSLEDELSE

• TIDLIGFASE/KONSEPTUTVIKLING

• UTREDNINGER OG MULIGHETSANALYSER

• PROGRAMMERING

• NYBYGG KULTUR OG MUSEUM

• REHABILITERING/TRANSFORMASJON/RESTAURERING

• UTSTILLINGSDESIGN/FORMIDLINGSPROSJEKTER/INTERIØR/MØBELDESIGN

• UTFORMING OG INSTALLASJONER - BY OG LANDSKAPSROM


MILJØ, KLIMA, OG BÆREKRAFT

UTSTILLINGSHALL - FORM EXPO - I SAMARBEID MED GASA ARKITEKTER AS OG DRONNINGA LANDSKAP

Hensynet til miljø og omgivelser står sentralt i alle våre arbeider, og som arkitekter er vi miljøsertifisert gjennom MILJØFYRTÅRN.

Sentrale tema i miljøprosjektering er å:

FOKUSERE PÅ BRUK AV FORNYBARE OG STEDLIGE RESSURSER OG MATERIALER, EFFEKTIVE KONSTRUKSJONER OG BYGGEMETODER MED MULIGHET FOR DEMONTERING OG OMBRUK.

ETABLERE LØSNINGER SOM IVARETAR LAVT ENERGIFORBRUK MED INNOVATIVE LØSNINGER FOR Å OPPNÅ OPTIMALE RESULTATER.

PROSJEKTERE AREALEFFEKTIVITET FOR Å REDUSERE ETABLERINGEN AV NYBYGD AREAL.

ETABLERE ET SUNT INNEKLIMA GJENNOM FYSISK UTFORMING OG MATERIALBRUK, MED FOKUS PÅ TILGJENGELIGHET FOR ALLE.

UNNGÅ BRUK AV MILJØSKADELIGE STOFFER OG MATERIALER.

I dette arbeidet benytter vi miljø og miljøoppfølgingsplaner som følger prosjektutviklingen fra start til ferdigstillelse. I større prosjekter for bolig og yrkesbygg er det også krav om klimagassregnskap, miljøkartlegging og ombrukskartlegging ved gjenbruk av eldre bygninger. Vi tilbyr folk med stor faglig kompetanse som har en dedikert holdning til utvikling av prosjekter, med hensyn til kvalitet, miljø, økonomi og prosjektgjennomføring i det endelige sluttresultatet.


HVORDAN KAN VI BIDRA ?