HVOR ER VI...

Vårt hovedkontor:

Oscarsgate 20, 

0352 Oslo

Telefonnummer:

(+47) 99 27 30 20

E-post:

nielsmarius@askim-lantto.no

TEAMS/E-post:

nielsmarius@askim-lantto.no


TA KONTAKT MED OSS

KYSTLANDSBY - HITRA - 1. PREMIE I ÅPEN ARKITEKTKONKURRANSE - 2021