RÅDSTUA, TROMSØ

Oppdragsgiver: Tromsø Kommune

Gjennomføringstidspunkt: Totalentreprise 2023/24

Størrelse: 850m2

Prosjektkostnad: -

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020

Nybygg for Rådstua teaterhus ved den fredete Rådstua i Tromsø. Rådstua Teaterhus ligger sentralt plassert på Torgallmenningen i Tromsø sentrum. Nybygget er resultat av invitert deltagelse i internasjonal Plan og designkonkurranse i 2018. Askim/Lantto vant konkurransen med utkastet «Prison Break».

Den fredete Rådstua var Tromsøs Rådstue, politistasjon og fengsel fra 1864 til 1925. Fra 1925 til 1967; Politistasjon og fengsel. Fra 1971 til 1984, tilholdssted for Hålogaland teater. I denne perioden ble fengselet revet (i 1974), og «Provisoriet» bygget i 1978. Etter fredningen i 1981, har Rådstua vært tilholdssted for Stiftelsen Nordnorsk Amatørteatersenter (1987), og flere kulturinstitusjoner, og flere kulturinstitusjoner, og driften har siden 1995 vært i kommunal regi og går i dag under navnet Rådstua teaterhus.

«Prison Break» tok utgangspunkt i stedets bygningshistoriske referanser, og det ble utviklet et konsept for utbygging innenfor rammene av det historiske fengselsanlegget som tidligere omkranset Rådstua. Et viktig forhold ved konkurransekonseptet var opprettholdelse av eksisterende forbindelse, og kun denne mellom Rådstua og nytt teaterhus.

Nybygget inneholder nye vestibylearealer, ny teatersal, verksteder og øvrige arealer for aktører og teaterdriften. Prosjektet innbefatter også opprusting av uteområder med park og ny attraktive byrom i tilknytning til tiltaket.