Myntverket Kongsberg

Oppdragsgiver: Norsk Bergverksmuseum

Gjennomføringstidspunkt: 2021 Forprosjekt

Størrelse: 3500 m2

Prosjektkostnad: 120 MILL

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020

Forprosjekt for samlokalisering mellom Det Norske Myntverkets myntproduksjon, og nye arealer for Norsk Bergverksmuseum.

Det Norske Myntverkets myntproduksjon er avtagende, og forprosjektet utarbeidet løsninger for nye kontor og administrasjonslokaler for Norsk Bergverksmuseum, samt magasiner, bibliotek og fellesarealer.