Klevfos Industrimuseum og Munchsenter

Oppdragsgiver: ANNO museum

Gjennomføringstidspunkt: 2022 - Skisseprosjekt

Størrelse: 2400 m2

Prosjektkostnad: 150 MILL

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020

Mulighetsstudie og skisseprosjekt for nybygg tilknyttet Klevfos papir og cellulosefabrikk. Området rundt og papirfabrikken er under utredning for eventuell fredning. Mulighetsstudiet og skisseprosjektet har undersøkt mulighetene for nybygg. Arbeidet er utført i nært samarbeid med ANNO museum, Riksantikvaren og Innlandet Fylkeskommune.

Den nye bygningen er plassert i utkanten av fabrikkområdet, og innenfor gjeldene hensynssone. Bygningen består av to etasjer. Nybyggets øvre etasje henvender seg til områdene rundt papirfabrikken og Klevfosdammen med store glassflater, og er mer lukket mot adkomsten og Klevfosbakken.

Nybyggets øvre plan har en bølgende form, i samspill med landskapet omkring, og inneholder kafe, administrasjon, flerbruksrom, og driftsarealer. Øvrige publikumsarealer, arealer for formidling er plassert i en underetasje.