K.U.K

Kjøpmannsgata Ung Kunst

Oppdragsgiver: Kjell Erik Killi Olsen

Gjennomføringstidspunkt: 2018-2021

Størrelse: ca. 3000 m2

Kontaktperson: KEY arkitekter ved Einar Hjeldnes

TLF 901 69 237 - eh@keyarkitekter.no

Det nye kunstsenteret i Kjøpmannsgata 36-38 er på rundt 3300 kvadratmeter og rommr utstillingslokaler, kunstverksteder, scene, serveringslokaler, egne kontorer og utleiekontorer, i tillegg til en skulpturpark på taket.
K.U.K. skal driftes med egne midler, blant annet gjennom salg av kunst, utleie av lokaler og andre aktiviteter, og skal ikke være avhengig av offentlige bevilgninger. Sammen med en samling på nærmere 1000 kunstverk er dette Killi-Olsens gave til hjembyen.

- Dette skal ikke bli noe mausoleum, fastslo Killi-Olsen til Adresseavisen i fjor vinter, da det ble kjent at Klima- og miljødepartementet ville gi sju millioner kroner i støtte til arkeologiske utgravinger som må til for å realisere kunsthuset.