Vikingskipet i Gjellestad

Gjellestadskipet, forstudie for formidling av arkeologisk funn in situ

Oppdragsgiver: Halden kommune og kulturminnerådgiverene Hoff&Rånes AS

Gjennomføringstidspunkt: 2020

Størrelse: arkeologisk utgravningsfelt ca. 1 mål, totalt areal for området ca. 250 mål

Navn og tlf.nr til kontaktperson: KEY arkitekter ved Einar Hjeldnes

TLF 901 69 237 - eh@keyarkitekter.no

Denne forstudien skal gi Halden kommune et godt beslutningsgrunnlag for bestilling av en mulighetsstudie for etablering av et fysisk senter i tilknytning til utgravningsstedet.

Vi har søkt å etablere forståelse for denne type prosjekters kompleksitet og utviklings- premisser ved introduksjon av noen relevante faglige og politiske tema - samt angi retning for det videre arbeidet med etablering av tiltak i området.