Veksthus Tøyen

Byggeår: PROGRAMMERING UTSTILLING/BRUKERUTSTYR 2018

Oppdragsgiver: STATSBYGG

Kostnader: 120 MILL

Areal: 4500m2

Kontaktperson: Niels Marius Askim - +47 99273020

Niels Marius ble engasjert av Statsbygg til å lede programmeringen av innhold i de planlagte veksthusene på Tøyen, tegnet av Stein Halvorsen arkitekter. Arbeidet bestod i å sammenfatte et komplekst og tverrfaglig underlag fra Universitetet i Oslo, og koordinere dette opp mot byggeprosjektets avanserte veksthus konstruksjoner og utfordrende tekniske løsninger knyttet til infrastruktur for de ulike vekstsonene: regnskog, tåkeskog, ørken, middelhav, og arktis. Han bistod også i arbeidet med programmering og tilrettelegging av publikumsområdene for mottak, aktivitetssoner, samt serveringsområde for veksthusets kafe.

Programmeringsfasen ble organisert gjennom en serie med «workshops», der visjoner, innhold og mål med utstillingene ble gjennomgått og sortert, i samarbeid med Universitetet i Oslos ressurspersoner knyttet til de ulike delene av utstillingen, Statsbygg, og øvrige fagrådgivere for byggeprosjektet. I denne fasen ble det også gjennomført studietur til Zurich, «Masoala Rainforest».

I programmeringsfasen ble hver av vekstsonene behandlet konseptuelt, og gitt en fysisk form, med konkret innhold knyttet til publikumsflyt, opplevelse, omfang av spesielle utstillingselementer, antall planter og trær, bekker, fossefall, interaktive formidlingselementer mm.

Arbeidet med sortering av innhold og visjon, og konseptuell utvikling, med innspill fra en stor og variert sammensatt gruppe av ressurspersoner, resulterte i et detaljert og omfattende program for utstillingene. 

I samarbeid med EXPOLOGY, ved Kjetil Lobben