Våtmarkssenter Fetsund

Oppdragsgiver: Fetsund lenser

Gjennomføringstidspunkt: Mulighetsanalyse

Størrelse: Areal 14000m2

Prosjektkostnad:

Kontaktperson: Lars Lantto - 918 64 939

Mulighetsstudie for Fetsund lenser/Fet kommune for innpassing av nytt Fløtningsmuseum og Våtmarkssenter tilknyttet Fetsund Lenser. Fetsund Lenser ble opprettet som tømmersorteringsanlegg i 1861, og nedlagt da fløtning av tømmer i Glomma opphørte i 1985. I dag er det en del av Museene i Akershus. Fetsund Lenser er i dag fredet som landets eneste gjenværende fløtningsanlegg. Fetsund Lenser er også det eneste bevarte fløtningsanlegg i verden.To aktuelle tomter ble utredet, og mulighetsstudien konkluderte med at en beliggenhet vest for det fredete anlegget var den beste løsningen.

Medarbeidere: Lars Lantto, Espen Anberg - Moum


Medarbeidere Askim/Lantto Arkitekter AS/Multiconsult AS