TAU kirke


Oppdragsgiver:
Strand Kirkelige Fellesråd

Gjennomføringstidspunkt: Ferdigstilt 2020

Størrelse: 1500 m2

Prosjektkostnad: Kostnader 175 MILL

Kontaktperson: HBA Arkitekter

Konkurransen om nye Tau kirke ble vunnet av HBA i samarbeid med Ratio Arkitekter i 2017. Kirkens åpenhet sees i materialvalget fra bakkeplan og opp til kirkens limtrebjelker på 3meters høyde. Glassbåndet lar kirken kommunisere sine funksjoner mellom ute og inne, og drar kirkens kontekst og omgivelser inn i den daglige driften. Over glassfasaden svever en hatt av metall som gir kirken en robusthet mot klimaet og gir kirken både en elegant og røff utstråling, som gjenspeiler en arbeidskirkes funksjonelle og sakrale identitet. Kirkens sakrale funksjoner strekker seg mot himmelen og sammen med det grønne naturtaket på takets flate partier gir kirkens form en spennende dynamikk og festepunkter mellom himmel og jord. Kirkens lave partier tilpasser seg omgivelsene på en ydmyk og elegant måte, samtidig markerer de vertikale partiene kirkens plass i omgivelsene og tiltrekker seg oppmerksomhet på en subtil og samtidig modig måte. Materialvalget i galvanisert stål vekker assosiasjoner til lokal industri og et bestandig materiale, som satt inn i en sakral sammenheng oppretter en kobling mellom det hverdagslige og det hellige. Kirken består av en kirkedel, en aktivitetsdel og kontorer. Kirkesalen har kapasitet for ca. 420 plasser, i tillegg er det utvidelsesmuligheter inn i kirketorget.