Tak over Gahn

Oppdragsgiver: Fetsund lensemuseum

Gjennomføringstidspunkt: Byggeår 1999

Størrelse: 

Prosjektkostnad: Kostnader NOK 0,5 mill eks mva

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020

Overdekning av båten Gahn på Fetsund lenser