Bryggehus i Storvågan

Oppdragsgiver: 

Gjennomføringstidspunkt: 2025

Størrelse: 200m2

Prosjektkostnad: 

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020


Prosjektet har/skal utvikle en rekonstruksjon/gjenoppbygging av bryggehuset for det planlagte formålet:

Brygga skal romme funksjoner som styrker Museum Nords arbeid med formidling. Brygga har tre sentrale funksjoner:

  • Formidle tradisjonelle håndverks- og mattradisjoner
  • Fungere som en møteplass også for andre aktører enn Museum Nord selv
  • Formidle historie knyttet til fiskeprodusentene i Nord-Norge