Urnes Verdensarvsenter

Oppdragsgiver: Fortidsminneforeningen

Gjennomføringstidspunkt: Konkurransebidrag 2021

Størrelse: Areal 1000m2

Prosjektkostnad: 

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020

Konkurranseutkast til åpen internasjonal arkitektkonkurranse. Prosjektet har en effektiv og rasjonell planløsning, med tydelige definerte soner og plassering av viktige funksjoner. Ved adkomsten er det etablert en stor forplass, og i motsatt ende av bygget, gode uterom i Urneshagen mellom epletrærne. Bygningen er skåret inn i landskapet, med et overliggende tak av blomstereng. Arbeidsplasser for ansatte, og kafe er plassert mot utsikten i vest.

Medarbeidere Niels Marius Askim, Espen Moum-Olsen, Feliks Isaksen, Emil Ulsletten, Lars Lantto Askim/Lantto Arkitekter AS, i samarbeid med Grindaker landskapsarkitekter as