Steig Gård

Oppdragsgiver: Steig Gård

Gjennomføringstidspunkt: -

Størrelse: -

Prosjektkostnad: -

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020


Steig gårds lange og unike historie, har spilt en betydningsfull rolle i utvikling av Norge, både i lokal og nasjonal sammenheng. Gården har vært arena for viktige hendelser knyttet til Kongemakt og nasjonsbygging, og lokalhistorisk utvikling.

Gårdens fortid gir en sterk historisk identitet til stedet. Mulighetsstudien har med dette som bakteppe, strukturert og synligjort et potensiale for videre drift og utvikling av gården, og avdekket et potensial for mulige nye besøkstilbud, aktiviteter og attraksjoner.

Steig gård er og skal først og fremst være et sted for bolig og gårdsdrift. Gårdens eiere ønsker å kunne leve av gårdsdriften, og utvikle gården med attraksjoner som kan bidra til dette.