Stavanger Forum

Oppdragsgiver: Stavanger Kommune

Gjennomføringstidspunkt: Byggeår 2014

Størrelse: Areal 9800 m2

Prosjektkostnad: Kostnader NOK 240 mill

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020

Utstillingshall med flere funksjoner. Hallen benyttes til store utstillinger som ONS, matarrangementer, konferanser, og idrett. Hallens utforming karakteriseres av den grønne fasaden som vender seg mot tilstøtende boligområde på en vennlig måte, og gir noe tilbake til omgivelsene ved dens ekte grønne preg.

Hallen huser storkjøkken med cateringvirksomhet, kafe, flere konferanse og møterom, samt en stor utstillingshall på ca 5000m2


Publisert Arkitektnytt/ Byggeindustrien/ Stavanger Aftenblad

Medarbeidere Niels Marius Askim/Hanne Pettersen/Kjetil Sæterdal/ Anne Sofie Fet/ Arkitektkontoret GASA/Dronninga Landskap