Smia


Oppdragsgiver:
Frogn Kommune

Gjennomføringstidspunkt: Ferdigstilt 2016

Størrelse: 1450 m2

Kontaktperson: HBA Arkitekter

rogn kommune har lenge ønsket seg en kulturarena. Flere tidligere prosjekter på forskjellige steder hadde strandet, og i 2012 fikk HBA arkitekter i oppgave å tegne et forslag til nytt kulturhus på den gamle brannstasjonstomta på Dyrløkke langs innkjøringen til Drøbak.

Siden brannen i Frogn kirke i 1995 har kirkelig fellesråd i Frogn hatt mangel på egnede seremonilokaler. Det ble derfor satt i gang et samarbeid mellom kulturetaten og kirkelig fellesråd i Frogn der målet var gå sammen om å utforme et multifunksjonelt nybygg som også skulle inkludere nye kontorlokaler for begge parter.

Den største utfordringen i programmet lå i at man både hadde behov for en to-deling der man skilte mellom en funksjonell kultursal og et vigslet kapell, og samtidig ønsket en sambruk der begge parter skulle ha mulighet til å bruke hele bygget. Det skulle det også være mulig å avholde parallelle arrangementer.

Resultatet ble en bygning som henvender seg ut mot Osloveien i nord-vest, med hovedadkomst i retning vest mot Drøbak. Kultursalen ligger midt i bygget med et torg bak en glassfasade på den ene siden og støttefunksjoner på den andre siden. I andre etasje ligger kontorene for henholdsvis kirke og kultur på hver sin side av salen. Selv om salen skal kunne fungere som en blackbox er det også dagslysinnslipp over andre etasje, noe som var viktig for kirken. Salen blir utstyrt med teleskopamfi.

Kapellet har fått en egen inngang, og de to inngangene er bundet sammen med en fasadeskjerm som danner en omkranset uteplass på bakkeplan. Innenfor skjermen, vendt mot kapellet, står klokketårnet.

Selv om salen og kapellet har fått forskjellige innganger utenfra finnes det gode muligheter for kommunikasjon og sambruk mellom arealene på innsiden. Vertikalkommunikasjon med heis og trapp er plassert sentralt med god tilknytning til både kapell, sal, torg, garderober og publikumstoaletter.

Fasaden er en kombinasjon av aluminiumskassetter og fritt formede aluminiumspaneler. Panelene i andre etasje er utformet av kunstner Viel Bjerkeset Andersen. Den består av 3mm tykke aluminiumsplater med en bølgeform. Platene har en bredde på opp til 1,5 meter og en høyde på opp til 4,8 meter. Ifølge leverandøren er det ikke tidligere levert fasadeplater på denne størrelsen i Nord-Europa.

Bygningen har blitt et stramt, funksjonelt og fleksibelt hus der det er lagt ned stor innsats i å få gjennomført en høy arkitektonisk og materiell kvalitet på utvalgte viktige steder.