Ibsenhuset

Oppdragsgiver: Skien kommune

Gjennomføringstidspunkt: Ferdigstilt 1973

Størrelse: 8500 m2

Kontaktperson: Nils Halvorsen - 934 67 560

4B ARKITEKTER tegnet Ibsenhuset som stod ferdig i 1973. Prosjektet bygger på 1. premieutkastet i åpen arkitektkonkurranse.

Plasseringen på tomten lar bygningen danne fondvegg i parken, samtidig som mest mulig av parkens store trær tas vare på, i åpen sammenheng med byggets vestibyle. Planer og konstruksjoner åpner både for store sammenhengende rom og for fleksible sambruksmuligheter.

I løpet av årene som har gått har vi hatt jevnlig oppfølging for å ivareta dette ikoniske bygget i Skien.