Shanghai Expo 2010

Oppdragsgiver: Innovasjon Norge

Gjennomføringstidspunkt: Invitert konkurranse 2008

Størrelse:

Prosjektkostnad:

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020

Norges pavillion, Verdensutstilingen Shanghai

Medarbeidere Askim/ Lantto/ Fet/ Guttormsgaard/Thoresen/ Grøholt/ Moum Olsen/ Multiconsult/ WSP/ Dronninga Landskap/ Sixsides