Sæterhytten Dronningberget

Oppdragsgiver: Statsbygg

Gjennomføringstidspunkt: Ferdigstilt 2011

Kontaktperson: Nils Halvorsen - 934 67 560

Sæterhytten ble etablert på Dronningberget på Bygdø i 1862, etter først å ha vært brukt som kongelig badehus fra 1852. 4B ARKITEKTER restaurerte anlegget basert på tilstanden i 1886, da det var kafedrift her. I dag fungerer Sæterhytten som selskapslokale.