Riksregaliene

Museum for Norges Riksregalier, Erkebispegården i Trondheim

Oppdragsgiver: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Gjennomføringstidspunkt: 2003-2006

Størrelse:

Kontaktperson: Einar Hjeldnes

TLF 901 69 237 - eh@keyarkitekter.no

Prosjektleder for restaurering, ombygging og bruksendring av den fredete vestfløyen i Erkebispegården i Trondheim i forbindelse med etablering av nytt permanent visningssted og sikkerhetshvelv for Norges Riksregalier. Prosjektet omfattet også etablering av publikumsfasiliteter som garderober, wc, foredragsrom og gjøre anlegget tilpasset krav til universell utforming.