Ravnkloa

Oppdragsgiver: Koteng eiendom

Gjennomføringstidspunkt: Konkurransebidrag 2024

Størrelse: Areal 1500 m2

Prosjektkostnad: Konkurranse

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020

Konkurranseutkast til invitert konkurranse i Trondheim. 

Invitert konkurranse for ny mathall, restaurant og bar i Trondheim.

Ravnkloas plassering, som et sted i aksen fra Nidarosdomen, via torvet til Munkholmen stedfester plassen som en viktig del av midtbyen i Trondheim. Et nytt og attraktivt bygg vil ikke bare revitalisere området, og bli en ny aktiv møteplass i byen, men komplettere et viktig historisk sted i byens historie.

Prosjektet viderefører den karakteristiske bryggeformen fra kanalen, og volumet trapper seg ned og møter byen som en paviljong. 

Prosjektet fikk delt 1.plass i runde 1 av 2.