Per Härdmark

Per er utdannet arkitekt ved Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg 1996. Han er partner i 4B Arkitekter, og har vært ansatt siden 2001.

Per Härdmark har spesialkompetanse innen rehabilitering og bygningsvern og han har arbeidet med flere vernede historiske bygninger. Han har hatt ansvar for antikvariske restaureringer, rehabiliteringer,

transformasjoner og tilbygg, men også programmering og mulighetsstudier i tilknytning til bevaringsverdige bygninger.