Orkla Industrimuseum

Oppdragsgiver: MIST/OIM

Gjennomføringstidspunkt: Byggeår 2022

Størrelse: Areal 3500 m2

Prosjektkostnad: Kostnader 115 MILL ekskl MVA

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020

Prosjektet er et resultat av en begrenset arkitektkonkurranse. Vinnerprosjektet, «Overgang» - en historisk fornyelse er senere utviklet i tett samarbeid med Orkla Industrimuseums ansatte, MIST ( Museene i Trøndelag), og vernemyndigheter i Trøndelag Fylkeskommune.

Orkla Industrimuseum ivaretar industrihistorien knyttet til en 333 år lang gruvevirksomhet på Løkken, og Thamshavnbanen - verdens eldste elektriske jernbane med vekselstrøm i drift.

Gruvedriften ble nedlagt i 1987, og Orkla ASA (stiftet i 1654) satt igjen med store verdier.

I dag er selskapet et av Norges største børsnoterte selskaper, og en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, husholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet.

Nybygget for Orkla Industrimuseum er bygget for å ivareta Thamshavnbanens tog og vognmateriell, og for formidling av industrihistorien på stedet. Området er fredet, og det har vært en lang, men kreativ prosess med hensyn til å få innpasset et bygg, tett opptil, og i samspill med den fredete bebyggelsen, og omkringliggende sporområder.

Nybygget inneholder nye publikumsarealer, drifts - og verkstedsarealer for vedlikehold av Thamshavnbanen, administrasjon og kontorarealer, auditorium, og utstillingsarealer.

Bygningen oppført med hovedkonstruksjoner i betong, med utvendig kledning av ubehandlet furu.

Medarbeidere Niels Marius Askim, Espen Anberg - Moum, Olav Fåsetbru Kildal, Feliks Isaksen, Ville Kohtala, Karin Hylin, Jenny Plym Askim - Askim/Lantto Arkitekter AS