Nils Halvorsen

Nils er faglig leder og miljøleder i 4B Arkitekter. Nils er utdannet som arkitekt ved Norges Tekniske Høgskole (NTH) 1990, samt bygningsingeniør ved Oslo Ingeniørhøgskole Husbygglinje fra 1985.

Nils har bred erfaring som arkitekt, og har arbeidet med plan, nybygg, transformasjon og rehabilitering. Nils har erfaring fra tidligfaser med mulighetsstudier, skisseprosjekter og hele prosessen via detaljreguleringer, forprosjekt og detaljprosjekt til ferdig bygg. Nils har vært prosjektleder og prosjekterende arkitekt for både store og små prosjekter.