Urbygningen NMBU ÅS

Oppdragsgiver: Statsbygg

Gjennomføringstidspunkt: Ferdigstilt 2016

Størrelse: 8500 m2

Kontaktperson: Per Härdmark - 995 61 279

Urbygningen er et av hovedverkene til den norske arkitekten Ole Sverre (1865 - 1952). Sverres bygninger er vesentlige bidrag til den norske arkitekturhistorien, og den ikoniske Urbygningen på NMBU fra 1901 regnes som ett av hans hovedverk. Å skape nye norske utdanningsinstitusjoner var en del av nasjonsbyggingen. Ole Sverres utbygging av landbruksskolen i Ås var med på å transformere institusjonen til en høyskole, som så senere har fått universitetsstatus. Urbygningen er rehabilitert for å møte behovene til moderne undervisning, samtidig som originale løsninger og detaljer er hentet frem og restaurert. I både planlegging og utførelse samarbeidet 4B ARKITEKTER tett med Riksantikvaren.

Hovedfasadens motiv karakteriseres av symmetri med midt- og siderisalitter, og dekorative elementer i form av vinduer, pussede omramminger og mønstermuring. Bygningen hviler på en granittsokkel og avsluttes av et mykt formet skifertak. Fasaden er reparert og pusset opp. Forsiden har fått nye moderne vinduer, laget som kopier av de originale. På baksiden var de originale vinduene fortsatt igjen og de ble restaurert. Taket er forsterket, etterisolert og lagt på nytt med altaskifer. Diverse oppbygg og takvinduer ble fjernet, og spir og takhatter som var blitt borte gjennom årene, er gjenskapt og en naturlig del av helhetsinntrykket.