Nasjonalbiblioteket

Utstilling: Journalistikken - fridomens sjanger?

Oppdragsgiver: Nasjonalbiblioteket

Gjennomføringstidspunkt: 2018

Størrelse: ca. 120 m2

Navn og tlf.nr til kontaktperson: KEY arkitekter ved Einar Hjeldnes

TLF 901 69 237 - eh@keyarkitekter.no