Mortensrud

Oppdragsgiver: OBOS Samfunnsarena

Gjennomføringstidspunkt: Planlagt 2024-2025

Størrelse: Ca 1690 m2 BRA nybygg

Prosjektkostnad: 

Kontaktperson: Nils Halvorsen. 93 46 75 60

4B skal utvikle OBOS Samfunnsarenas aller første prosjekt, nemlig Mortensrud gård som er en spennende mulighet for å styrke Mortensrud som nabolag.

OBOS Samfunnsarena som har som mål å skape de gode møteplassene i nabolagene som OBOS utvikler. Samfunnsarena skal være et verktøy for å skape gode sosiale og kulturelle møteplasser.

I årene framover skal OBOS Samfunnarena investere i, bygge, og forvalte mange nabolagshus og aktivitetsarenaer som lokalbefolkningen kan få glede av.

Mortensrud gård er en eiendom som i dag består av et våningshus, et anneksbygg, og to mindre uthus på Mortensrud i Oslo. OBOS ønsker at Mortensrud gård skal bli en møteplass som svarer på lokale behov.