Litteraturhuset

Oppdragsgiver: Stiftelsen Fritt Ord/Entra Eiendom

Gjennomføringstidspunkt: Byggeår 2007

Størrelse: Areal 3500 m2 BTA

Prosjektkostnad: NOK 100 mill eks mva

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020

LITTERATURHUSET

Kulturhus, Oslo

Litteraturhuset er Norges første i sitt slag, og har etter hvert blitt et forbilde for en type kulturhus som samler flere funksjoner og institusjoner under samme tak. Litteraturhuset var opprinnelig Oslos gamle lærerskole, og er tegnet av arkitekt Henry F. Coll og stod ferdig i 1932. Ombyggingen til Litteraturhus medførte ny inngang mot Wergelandsveien, og reetablering av forhagen. Bygningens enkle nyklassisistiske planløsning var et godt utgangspunkt for implementeringen av Litteraturhusets funksjoner. Litteraturhuset ble etablert av Fritt Ord, som i 2017 kjøpte huset av Entra eiendom. Wergelandsveien 29 ble i 2013 fredet av Riksantikvaren.

Publisert Dagens Næringsliv 2007, NILs årbok 2008, Arkitektur N 2008

Medarbeidere Niels Marius Askim/Anne Sofie Fet/Anne - Ki Thoresen/Hans Guttormsgaard