Lillo Gård

Oppdragsgiver: Lillo Gård Næring AS og Gamle Lillo Gård AS

Gjennomføringstidspunkt: Ferdigstilt 2022

Kontaktperson: John Glazebrook - 906 52 670

Lillo Gård ligger på en høyde øst før Akerselven, langs Sandakerveien. Gårdens historie kan følges tilbake til 1300-tallet, men i nyere tid har de lave trebygningene ligget skjult bak industri- og kontorbygninger. Gårdstunet er ferdigstilt som et offentlig torg, og tunet er tilgjengelig for alle. På grunn av utvendig vern står gårdens gjenværende bygninger nesten uforandret, og på den andre siden av tunet ligger de nye bygningene. De er tilpasset gårdsbygningenes høyder og materialbruk, slik at tunet oppleves som et helhetlig byrom med landlig preg.

Restaureringsprosjektet omfattet 5 gårdsbygninger - hovedhuset, kårboligen, vognskjulet, stabburet og uthuset.