Nasjonal Hovedarena

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg

Gjennomføringstidspunkt: Forprosjekt

Størrelse: Areal 15 000m2

Prosjektkostnad: NOK 15 MILL

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020

Utarbeidelse av plan for oppgraderingen av Festningsplassen på Akershus festning, med minnelund, og nytt oppsett av minnestener. Festningsplassen rammes inn av en kantpassasje i granitt med rødlig grus på plassen.


Medarbeidere Niels Marius Askim, Hanne Pettersen, Caspar Strøm Cappelen Askim/Lantto Arkitekter AS/Dronninga Landskap