Besøkssenter Røldal

Oppdragsgiver: Oppdragsgiver Røldal Pilegrimssenter

Gjennomføringstidspunkt: Byggeår Konkurranseutkast 2011

Størrelse: Areal 1300 m2

Prosjektkostnad:

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020

Den nye bygningen er utformet i et bevisst samspill med stavkirka, og plasseringen etablerer en ny orden rundt kirka, ved å skjerme utsynet mot campingplassen fra kirka, og dermed lede blikket mot det åpne og storslåtte landskapsrommet i sydvest rundt Røldalsvatnet. Den nye bygningens horisontale utforming, underordner seg stavkirkas vertikale framtoning, og er nøkternt detaljert med stedstilpasset materialbruk, forankret i lokale byggetradisjoner, med samtidens byggeteknikker. Fra adkomsten mot vest danner den horisontale flaten en inviterende portal både til kirka, og senterets øvrige funksjoner.


Medarbeidere Niels Marius Askim/Espen Moum Olsen/Hanne Pettersen/Anne-Ki Thoresen/Askim/Lantto arkitekter AS/Dronninga landskap