Ramberg

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Nordland - Nasjonale Turistveier

Gjennomføringstidspunkt: Byggeår 2002

Størrelse: 

Prosjektkostnad: Kostnader NOK 400 000

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020

Nasjonale Turistvegar Lofoten

Stedsfornyelse langs E 10 i sentrum av Ramberg. Prosjektet reetablerer områdene foran du gamle sjøbodene, og avgrenser oppholdssoner langs veien med "bed" av lys stein, ny gatebelysning og en belyst tre rekke gjennom sentrumsområdet.


Publisert Omveg, Norsk Form/Nasjonale turistvegar

Medarbeidere Niels Marius Askim/Anne Ki Thoresen/ Anna Røtnes Askim/ Lantto Arkitekter AS