Klemenskirken

Utstilling av Klemenskirken i Trondheim

Oppdragsgiver: Riksantivaren

Gjennomføringstidspunkt: 2018-2019

Størrelse: ca. 300 m2

Kontaktperson: KEY arkitekter ved Einar Hjeldnes

TLF - 901 69 237 - eh@keyarkitekter.no

Nytt kontorbygg i den historiske kjernen av Trondheim. Arkitekt for bygningen er Pir II

KEY arkitekter ved undertegnede har vært utstillingsarkitekt og utformet visningsrommet og utstillingene i nært samarbeid med Pir !! og Riksantikvaren. 

Oppgaven var å formgi visningsrom og utstilling av en 1000 år gammel kirkeruin i sentrum av Trondheim.
Funnet av ruinen ble avdekket i forbindelse med arkeologisk utgraving før bygging av et nytt kontorbygg. Ruinen viste seg å være restene av Klemenskirken, kirken hvor
Olav den Hellige ble lagt i skrin og satt på alteret etter at han falt under slaget på Stiklestad.
Funnet var en sensasjon og Riksantikvaren bestemte raskt at det skulle bygges et offentlig tilgjengelig visningsrom for presentasjon og formidling av Klemenskirken og dens tilknytning til Olav den Hellige. Visningsrommet ble en del av det nye kontorbygget som skulle bygges over og rundt ruinen.

Anlegget vant Trondheim kommunes byggeskikkpris 2020.