Vikan Kystlandsby

Oppdragsgiver: Hitra Kommune

Gjennomføringstidspunkt: 2021 Konkurranse - 1. premie

Størrelse:

Prosjektkostnad:

Kontaktperson: 

Niels Marius Askim - 992 73 020

Espen Anberg - Moum - 949 71 413

Konkurranseutkast for utvikling av det sjønære området Vikan i Fillan.

Prosjektets konsept tar utgangspunkt i et bygningsmønster fra historiske og lokale fiskevær, med en foreslått hovedplan som ivaretar gode boforhold, og attraktive fellesaktiviteter koblet til et gjennomgående og intimt «gateløp», med torg og små plassrom.

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med Anberg - Moum arkitekter AS, og Grindaker landskapsarkitekter AS