Karpedammen Scene

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg og Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur

Gjennomføringstidspunkt: Byggeår 2011

Størrelse: Areal 200 m2

Prosjektkostnad: Kostnader NOK 6 mill EKS MVA

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020

Utescene ved Karpedammen. Scenens overbygg ble prosjektert og bygget for demontering hver høst på bakgrunn av krav fra antikvariske myndigheter. Bærekonstruksjoner er utført i galvanisert stål, med oppspent duk av PVC.

Scenen benyttes i hovedsak til konserter og teaterforestillinger.

En mer permanent overbygning av scenerommet ville gitt mulighet for et mer integrert rom rundt Karpedammen, og tilført området kvaliteter med hensyn til opphold og rekreasjon i hverdagen.


Publisert Arkitektnytt

Medarbeidere Niels Marius Askim/Anne - Ki Thoresen/ Hans Guttormsgaard