Fotografihuset

Oppdragsgiver: Fotografiets hus

Gjennomføringstidspunkt: Konkurranse 2019

Størrelse: 5000 m2

Prosjektkostnad: 

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020

Konkurranseutkast til Fotografiets hus på sukkerbiten. Utkaste etablerer et skjermet uterom/park mot sjøsiden, med tilstøtende utstillingsarealer og restaurant i en L formet bygning.

I samarbeid med Katrine Holm - Kitsune arkitekter