Skreisenter Storvågan

Oppdragsgiver: SKREI

Gjennomføringstidspunkt: Konkurranse 2015

Størrelse: 5000 m2

Prosjektkostnad:

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020

Konkurranseutkast for nytt senter for «SKREI» i Storvågan. Prosjektet søker å nedskalere det ønskede bygningsarealet over bakken, med store nedgravde arealer for utstilling og opplevelse. Storvågan er et historisk og sårbart kulturlandskap med historiske spor av bosetting helt tilbake til 1000 - tallet, da kalt Vágar, som var an av de aller første byen i Nord-Norge.

En triangulær bygningsform markerer stedet for de nye funksjonene, og inneholder vestibyle, restaurant og administrasjonslokaler for ansatte. Øvrige arealer for utstillinger, magasiner med mer er plassert under bakken, med overlys og atrium.

Dette grepet reduserer fotavtrykket av nybygg over bakken, og bevarer i stor grad det historiske kulturlandskapet rundt.

I samarbeid med L2 arkitekter, Dronninga Landskap, og Expology