Loft, Fritt Ord

Oppdragsgiver: Institusjonen Fritt Ord

Gjennomføringstidspunkt: Byggeår 2000 - 2007

Størrelse: Areal 900 m2 BTA

Prosjektkostnad:

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020

Rehabilitering av kontor og møtelokaler, ombygging av loft - Oslo

Lokalene benyttes til kontorvirksomhet og foredrag i regi av stiftelsen Fritt Ord.

Loftsinnredningen er bygget som et rom i rommet, med glassflater mot tilstøtende gamle takkonstruksjoner i tre.

Publisert NILs årbok 2003, Nytt Rom 13 2008, Arkitektur N 2009, Byggekunst 2006-07, NILs årbok 2006, Norsk Samtidsarkitektur 2001-2006,

Dagbladet Søndag 9.9.2007, Beste Interiør 2007 - NIL

Medarbeidere Niels Marius Askim/Anne Sofie Fet/Ullrich Mende/ASKIM/LANTTO arkitekter AS