Norsk Reiselivsmuseum

Oppdragsgiver: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Gjennomføringstidspunkt: Byggeår 2015

Størrelse: Areal 1730 m2 BTA

Prosjektkostnad: NOK 62,5 mill

Kontaktperson: Lars Lantto - 91 86 49 39


Norsk reiselivsmuseum er skåret ut i fjell. Tomten var en bergknaus ved Balestrand hotell. Rom og bærekonstruksjoner er skåret ut av dette berget, og former museets arkitektur i interiørene. Museet formidler norsk reiseliv, og inneholder kafe, utstillingsarealer, auditorium, magasiner, og administrasjon for museet.

Publisert Arkitektur N

Nominert til Statens Byggeskikkspris

Nominert til Betongtavlen

Medarbeidere Lars Lantto, Anne Ki - Thoresen, Anne Sofie Fet,Espen Moum - Olsen