Dr. Ingunn Bruskeland Amundsen

Ingun Bruskeland Amundsen bistår Kulturminnekompetanse AS med råd og vurderinger relatert til arkitektur og arkitekturhistorie, byutvikling og byhistorie. Hun har lang erfaring som arkitekt og planlegger med særlig fokus på kulturminnevern, miljø og klima. Hun har master- og doktorgrad fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Ingun har vært fagdirektør for byutvikling og leder for by- og stedsutviklingsseksjonen i Riksantikvarens samfunnsavdeling, og, blant mye annet, overarkitekt/planlegger for Bergen kommune byutvikling. Hun har vært leder av Bergen Arkitektforening og medlem i representantskapet for Norske Arkitekters Landsforbund. Hun har også vært prosjektleder for FutureBuilt-programmet i Oslo kommune som utvikler mest mulig klimanøytrale byområder og bygg med godt bymiljø og god arkitektur.

I dag driver hun egen praksis som rådgiver innen arkitektur og planlegging, og viderefører også forskning innen arkitekturteori- og historie, er sensor, foreleser og foredragsholder.