Hurtigrutemuseet

Oppdragsgiver: Hurtigrutemuseet

Gjennomføringstidspunkt: 2011

Størrelse: 500m2

Prosjektkostnad: -

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020

Skisseprosjekt/mulighetsanalyse for utvikling av Hurtigrutemuseet og nytt hus for «MS Finnmarken»

Medarbeidere: Niels Marius Askim, Espen Anberg - Moum, Nora Iversen.