Henie Onstad

Oppdragsgiver: Henie Onstad kunstsenter

Gjennomføringstidspunkt: 2015

Størrelse: ca. 150 m2

Kontaktperson: KEY arkitekter ved Einar Hjeldnes

TLF 901 69 237 - eh@keyarkitekter.no