Helgeland Museum

Oppdragsgiver: Helgeland Museum

Gjennomføringstidspunkt: 2025-2026

Størrelse: ca 1600m2

Prosjektkostnad: Under arbeid

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020

Samarbeid med Eggen Arkitekter for nytt museumsbygg i Mosjøen. Museet må fungere som et bindeledd mellom byens småhusbebyggelse, bryggehus og en ny gondolbane som kommunen planlegger sammen med Norconsult.

Før gikk sjøkanten akkuratt hvor prosjektet ligger, og museets åpne første etg med søyler som møter bakken er en referanse til bryggehusene som sto på påler ute i havet. 

Prosjektet er fortsatt under arbeid.