Geologisk museum - Brøggers hus

Oppdragsgiver: Universitetet i Oslo

Gjennomføringstidspunkt: Ferdigstilt 2022

Størrelse: 7885 m2

Prosjektkostnad: 175 mill

Kontaktperson: Per Härdmark - 995 61 279

Museet sto ferdig i 1917 og er en del av et helhetlig anlegg med flere bygninger fra samme tidsperiode i Tøyenparken, tegnet av arkitekt Holger Sinding-Larsen. Bygningen er omprogrammert i samarbeid med brukerne og har fått delvis nytt innhold. I underetasjen er det nytt bibliotek og nye garderobefasiliteter for publikum og i 4. etasje er det etablert nye kontorarealer.

Bygningen er totalrehabilitert med nytt teknisk anlegg og er oppgradert med universell utforming så langt det har vært mulig. Alt arbeid er avklart og godkjent av Riksantikvaren og 4B ARKITEKTER har også hatt rollen som kulturminnekoordinator. Vi har ledet en prosess med brukeravklaringer og også deltatt i møbelprosjektet og utarbeidet anbudsmateriale for møbelleveranse.