Dr.art Geir Atle Ersland

Geir Atle Ersland bistår Kulturminnekompetanse AS med råd om hvordan et oppdrag bør legges opp og løses, og han har ansvar for å kvalitetssikre de endelige rapportene. Han er dr. i historie fra UiB 1994, og har lang erfaring med kulturminnearbeid og historisk eiendomsanalyse. Han har erfaring fra Sekretariatet For Registrering Av Faste Kulturminne i Noreg (SEFRAK), der han bidro med registreringer i en rekke kommuner i Hordaland, og videre utstrakt museumserfaring. I sitt arbeid har Ersland skaffet seg stor oversikt over relevante arkiv og andre samlinger som er vesentlig for historisk eiendomsdokumentasjon. Det gjelder også kart- og fotomateriale. Han har arbeidet mye med analyse av bymiljø med en kompleks historie, der kravet til kildekunnskap og analytisk presisjon er særlig høyt.

Til daglig er Ersland professor ved Universitetet i Bergen, og har forsket og publisert en lang rekke arbeider om eiendom og urbaniseringshistorie både i Norge og internasjonalt.