Forsvarsmuseet

INTOPS, permanent utstilling på Akershus festning

Oppdragsgiver: Forsvarsmuseet

Gjennomføringstidspunkt: 2015

Størrelse: 400 m2

Kontaktperson: KEY arkitekter ved Einar Hjeldnes

 TLF 901 69 237 - eh@keyarkitekter.no

Ny permanent utstilling av norske soldaters tjeneste i internasjonale operasjoner siden 1947.

Konseptutvikling, design av utstilling og lydinnstallasjoner.