Fløtningsmuseum Fetsund

Oppdragsgiver: Museene i Akershus

Gjennomføringstidspunkt: 2020

Størrelse: 7000 m2

Prosjektkostnad:

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020

Konkurranseutkast i åpen internasjonal arkitektkonkurranse.

Løsningen samler alle publikumsfunksjoner på et plan, og nybygget er lagt i en vinkel for å gi rom for attraktive uteområder for aktivitet og rekreasjon. Bygningen er utformet med et stort samlende tak, med hovedkonstruksjoner i limtre og massivtre.

Medarbeidere: Niels Marius Askim, Lars Lantto, Espen Anberg- Moum, Feliks Isaksen, i samarbeid med Dronninga Landskap, og Multiconsult