Einar Hjeldnes

EINAR HJELDNES er utdannet ved arkitektavdelingen NTH (nå NTNU),

Han har som del av studiet hospitert ved Southern California Institute of Architecture og ved Arkitekthøgskolen i Oslo.

Han har vært tilknyttet Henie-Onstad kunstsenter som utstillingsarkitekt over flere år, og har hatt ansvaret for utformingen av en rekke større utstillinger som bla. "5000 år. Kinesisk kunst" og "Electra 96" .

Han har drevet egen praksis siden 1997 med spesiell fokus på museums- og utstillingsprosjekter.

I perioden 2003-07 var han ansatt som prosjektlederved Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider i forbindelse med etableringen av permanent visningssted for Norges riksregalier i Erkebispegården i Trondheim.

Einar Hjeldnes er i dag partner i KEY arkitekter AS.