Eidsvollsbygningen

Oppdragsgiver: Statsbygg

Gjennomføringstidspunkt: Ferdigstilt 2014

Kontaktperson: Nils Halvorsen - 934 67 560

Rehabiliteringen av Eidsvollsbygningen er et av de mest omfattende restaureringsprosjekt av historiske bygninger som er gjennomført i Norge og Norden. Arbeidet pågikk fra 2009 til januar 2014 i tett samarbeid med Statsbygg, brukere, vernemyndigheter, tekniske rådgivere og kulturhistorisk rådgiver, og har blant annet inneholdt følgende arkitekttjenester:

  • Oppmåling og opptegning av hele anlegget basert på eldre tegninger
  • Skjemategninger/oppriss av alle rom og vegger med design for tapeter, fargekoder, overflatebehandling, tekstiler
  • Design av nye håndlagede tepper og gulvbelegg
  • Ombygging av kjeller til rekonstruksjon av opprinnelig kjøkken og tjeneravdeling samt nye publikumstoaletter
  • Detaljtegninger av ny grue og kjøkkeninnredning
  • Idéutvikling og detaljtegninger av ny glassbro over arkeologiske funn i hvelvkjeller
  • Produksjonstegninger for nye historisk riktige vinduer i hele bygget
  • Innpassing av heis
  • Utvendige fasader med reetablerte trappeanlegg og gangbro